Monday, May 28, 2007

Facken, prostitution och rätten till självbestämmande

Vill passa på att ge Isabellas blogg-inlägg 'Har fackföreningsrörelsen glömt vad solidaritet betyder?' en knuff , som väldigt bra avhandlar hur både fackföreningar och feminist-vänstern och representater ur de moral-konservativa gärna talar över huvudet på prostituerade om hur synd och utsatta de är och hur de därför inte kan få några skydd eller rättigheter.

Andra länkar: [DN] [GT][xingfu][HAX]

Chavez och vänstern

Noterar att Chavez-kritiska tv-kanalen nu skall stängas ([DN][SvD][CNN]) och deras utrustning överföras till en ny statlig television, som självklart kommer sända ren Chavez-propaganda, trots tidigare protester mot detta beslut ([SvD]). I sann vänster-anda så är även förolämpning av Chavez olagligt.

Roligt att notera är att en stor mängd vänster-bloggare inte bara ignorerar detta problem med fri debatt i länder som Venezuela, Kuba och Nord Korea - de omfamnar taktiken och har aktiv moderering via förgranskning av inlägg. Allt för att kunna styra en debatt de inte kan ta.

Uppdatering: EU framför kritik och polis skingrar demonstranter mot stängningen med vattenkanoner. [DN]

Sunday, May 27, 2007

Miljö-alarmister och DN

Karin Bojs är DNs 'vetenskapsreporter' och besvarar läsarfrågor från folk som är kritiska till de ensidiga rapporteringarna om 'greenhouse effect'. Vad man möts av i artikeln är en direkt känsla att vederbörande går i stark försvarsställning, vilkett är naturligt då hon är en stark propagent för bilden av det kommande klimat-hotet.

Roande är det när hon bemöter en fråga om dokumentär-filmen "The great climate swindle" med att påpeka att en av de medverkandes intervjuer redigerats vilket gett en vinklad bild av hans åsikter. Detta är helt korrekt, mannen ifråga - Carl Wunsch - är inte en miljö-extremist och bemötte därmed de extrema hållpunkterna som finns och redaktionen valde att endast ta med kritiken mot miljö-alarmisterna, för det var dokumentärens syfte - att belysa att långt ifrån alla håller med om extremisternas åsikter och inte heller att fakta stödjer deras sak.

Karin gör då generalfelet att hon vill peka på detta genom att helt enkelt själv göra samma sak - hon klipper ur ett stycke ur Carl Wunsch egna publicerade respons på dokumentären som ger bilden av att han inte alls är kritisk mot miljö-alarmisterna och att dokumentären på något sätt skulle klippt ihop det så att hans åsikter bytte färg. Vilket är långt ifrån sanningen. Kritiken bestod i att han ville att hans kritik mot flera sidor skulle belysas, vilket inte var filmskaparnas syfte med filmen. Att bemöta en redigering med att själv göra en redigering, som Karin gör här, är ohederligt och oetiskt.

I samband med denna artikel så publiceras även en graf som säger sig visa hur CO2 och temperaturen i världen åtföljs - och genom associering skall läsarna då tro att det finns en direkt casualitet mellan CO2 och temperatur - åt båda hållen.

Problemet är att grafen mycket tydligt, vilket även bemötts på andra håll, visar att uppvärmning av luften släpper ut CO2. Detta syns på att mängden CO2 är direkt påföljande på temperaturen, med visst delay. Isen smälter och ut släpps CO2. Så långt är alla med. Problemet är nu att vi vet att CO2-nivån ökat, både på grund av naturliga orsaker och på grund av utsläpp, och att miljö-alarmister vill påstå att detta per automatik måste betyda att temperaturen höjs. De försöker härleda en 'A = B därför måste B = A'-modell, något som inte stödjs av deras egna forskning.

För att göra en liknelse: Om jag cyklar fort så ökar vinden jag känner i håret. Om jag stannar till för att titta ut över havet och plötsligt känner hur vinden i håret ökar, kommer jag nu att plötsligt finna mig färdandes iväg?

Sanningen är att 'man-made CO2' står för 0.3% av den totala 'greenhouse effect' som jorden har, och vi behöver för att något skall kunna leva här, och när Koyto-avatalet säger att vi skall minska utsläppen av CO2 med 30%, för att förhindra något som till 99.7% styrs av naturen, så blir det snedvridet. Glöm inte att jorden inte ens har resurser för att uppfylla klimat-alarmisternas egna prognoser!

Det stora problemet med miljö-alarmister och miljörörelsen är att de saknar någon pro-aktiv lösning ifall detta skulle visa sig vara ett problem. Man vill stänga ner kärnkraftverk, den renaste elen som vi har, man vill minska eldning av kol, olja och andra fossila bränslen, stänga dammar då de hotar naturliv...vad återstår? Jordstampade golv och öppna brasor i tunnor? Men vänta, glöm inte att vedkaminer och öppna eldar är de mest orena värmekällorna som vi har, där gifter och föroreningar går rakt ut utan filtrering eller rening och där käll-materialet, insamlad ved, är oren och okontrollerad.

Tvärtom, vad som krävs att mer forskning för effektivisering av energi-källor såsom kärnkraft, utvecklande av fission-kraft eller återbrukbart kärnbränsle - inte en kapitulering inför ett problem vi inte ens har datormodeller som är i närheten att förutspå och en återgång till medeltiden.

Slutligen får sägas att det är en journalists jobb är att ifrågasätta och granska, inte propagera extremisternas bild och agenda. Det är sorgligt när journalister blir en av dessa.

Artikel även publicerad på vår modersida Aftonfabler.se.

Post-anställda delar bort sin retorik

På DN-debatt publicerades det en debatt-artikel som heter "Posten ljuger om miljön för att tjäna pengar". Denna artikel upprörde representater för postanställda som genast fick en artikel om det i DN.

Så vad för elegant mot-kritik kan de formulera ihop?

Lennart Lindberg, chef för Forum för fastighetsboxar, säger:

Fastighetsägarna vill inte betala fast det handlar om småpengar: 700 kronor per lägenhet eller tolv kronor per månad i en femårsperiod. Det är överkomligt med tanke på de enorma vinsterna hos fastighetsbolagen de senaste åren


Det är patetiskt när referenser till att fastighetsbolag skulle göra vinster och därmed har råd att bekosta på sig försämringar för sina hyresgäster är det bästa argumentet mot kritiken.

Om det nu bara fanns en möjlighet att välja ett företag med bättre service...

Thursday, May 24, 2007

Myterna om etanol som drivmedel

Fann en guldbit om etanol som heter 'The Many Myths of Ethanol'. Den är skriven i direkt relation till amerikanska presidentvalet som är några 18 månader bort, men myterna kan likväl direkt appliceras på den svenska debatten om alternativa drivmedel.

Att bruka höjda eller extra straff-beskattningar på saker man vill vända folket ifrån kan ju bli vårt nya riksmärke. Eller vänta, det sker ju redan...till 2007 är första reglerna om kliv över till etanol-drift planerade.

Wednesday, May 23, 2007

Jesús Alcalá skall rädda Danielsson

Nuu springer mannen utom sjukdomsinsikt, bedrägeridömde Jesús Alcalá, till försvar för Danielsson - och lyckas uppfinna en oidentifierad vän som 'v i s s t e'[sic] vart Danielsson befann sig men ingen i katastrofkommisionen vill lyssna på.

Med sådana vänner, pja, ni vet hur resten går. Nu väntar vi med spänning på att lite förfalskade e-mails dyker upp för att ge stöd åt fantasierna, i god J-A anda.

DN vurmar starkt för Michael Moore

DN Kulturs 'lätt' vänsterlutande krönikörer är allt som oftast rätt dåliga på att dölja faktumet av deras lutning. Det beror lite på formatet där en krönikör inte har samma krav av objektivitet på sig så de kan låta sin personliga åsikter synas allt så mycket mer.

Senast lästa är Helena Lindblads stycke ifrån Cannes om Michael Moore och hans film 'Sicko', filmen om HMO och det amerikanska systemet med försäkringsdriven vård. Hon börjar blygt sin rapport med:

Världens roligaste och mest pr-smarta dokumentärfilmare är tillbaka i Cannes med dunder och brak. "Sicko" har redan gjort Bush-administrationen sjuk av vrede.


Sött.

Flertalet tidningar har även uppmärksammat Moore's "attack" på svensk sjukvård och/eller den borgeliga regeringen - beroende på vilken tidning man läser. [SvD]

Svårt att bedömma på vilka grunder Michael Moores kritik mot det svenska systemet beror på desinformation ifrån journalisten som ställt frågan ("Tycker du att det är dåligt att det är långa köer inom det Svenska sjukvårds-systemet?") eller om han bara på egen hand lyckats bli illa påläst om hur det igentligen fungerar. För vad man än tycker om det svenska systemet så kommer privata sjukhus inte att förändra det grundläggande faktumet att det fortfarande är i grunden skattepengar som finansierar verksamheten. Dvs, oavsett om det är statligt eller privata sjukhus så kommer folk inte att riskera att bli utan vård, vilket är fallet för de fattigaste i Usa. Dock kanske vi slipper våra långa köer...

Men man behöver inte vara påläst för att få göra mångmiljoners (dokumentär-) filmer innehållandes skarp kritik mot det som är. Fråga bara Al Gore...

DiCaprio hymlar inte om 'The 11th Hours' propaganda

Ifrån filmmässan Cannes så skriver DN en artikel om Leonardo DiCaprio's senaste fantasi-film 'The 11th Hour'. Filmen är en 1.5h snedvriden propaganda kampanj av miljö-alarmister utan verklighetsförankring. Som tur är behöver ni inte lita på andras ord om hur obalanserad filmen är, han är direkt citerad i artikeln.

Det handlar om att ge experterna en plattform där de slipper att argumentera för de vetenskapliga rön som de flesta av dem är överens om.Det kallas att endast ge ena sidan av en historia. I detta fallet låta onyanserad propaganda stå omött. Och detta är samma människor som klagar på FOX News...

För övrigt så bör man notera att det på DN Debatt redan varit en värdefull påminnelse om att det inte ens finns resurser i form av olja, kol eller andra fossila bränslen för att uppfylla miljö-alarmisternas profetior. Vem vet, det kanske slutar med att de eldar upp varandra för att försöka uppnå de...

Friday, May 18, 2007

Lögn och propaganda

Kvällspressen och morgontidningarna fortsätter sin TT-influerade rapportering av mellanöstern. Det kan inte vara lätt att göra balanserade artiklar om ens källmaterial är undermåligt. Fast ibland undrar man om de ens försöker.

Borta på DN skriver man om händelserna som skett. Dock är framsidan bildsatt något skruvat.


Notera bildbyline: 'Palestinier flyr efter en israelisk flygattack.'

Mysko, Israel brukade inte flyg alls i sin vedergällning och den skedde mot en Hamas bas (med 4 helikoptrar). Beslutade skolorna att man skulle sända alla sina barn på studiebesök till en av Hamas militärläger eller är det ännu ett 'titta, nu springer vi'-foto som en lokal fotograf skickat?

För gör inga misstag, den absoluta majoriteten av fotograferna som arbetar i området är lokala frilansare som helt eller delvis har band till Hamas eller Fatah. Det är så de får tillgång till att göra sina jobb - det är så de båda palestinska organisationerna får ut sina mest berömda PR-bilder.

Borta på TT-Kritik så noterar man även att TTs översättningar som vanligt filtrerar det hela till en vinklad inledning så ger ett sken av att Israel i det närmaste anfallit utan provokation.

Även SvD tog först in en närmast ofiltrerad propaganda-post från TT först om det som skett men efter påtalan om vad som föranlett vad som pågår så bytte man ut artikeln mot en som fokuserar på det väsentliga: den upptrappade konflikten mellan Fatah och Hamas som kliver närmare ett fullskaligt inbördeskrig.