Sunday, May 27, 2007

Miljö-alarmister och DN

Karin Bojs är DNs 'vetenskapsreporter' och besvarar läsarfrågor från folk som är kritiska till de ensidiga rapporteringarna om 'greenhouse effect'. Vad man möts av i artikeln är en direkt känsla att vederbörande går i stark försvarsställning, vilkett är naturligt då hon är en stark propagent för bilden av det kommande klimat-hotet.

Roande är det när hon bemöter en fråga om dokumentär-filmen "The great climate swindle" med att påpeka att en av de medverkandes intervjuer redigerats vilket gett en vinklad bild av hans åsikter. Detta är helt korrekt, mannen ifråga - Carl Wunsch - är inte en miljö-extremist och bemötte därmed de extrema hållpunkterna som finns och redaktionen valde att endast ta med kritiken mot miljö-alarmisterna, för det var dokumentärens syfte - att belysa att långt ifrån alla håller med om extremisternas åsikter och inte heller att fakta stödjer deras sak.

Karin gör då generalfelet att hon vill peka på detta genom att helt enkelt själv göra samma sak - hon klipper ur ett stycke ur Carl Wunsch egna publicerade respons på dokumentären som ger bilden av att han inte alls är kritisk mot miljö-alarmisterna och att dokumentären på något sätt skulle klippt ihop det så att hans åsikter bytte färg. Vilket är långt ifrån sanningen. Kritiken bestod i att han ville att hans kritik mot flera sidor skulle belysas, vilket inte var filmskaparnas syfte med filmen. Att bemöta en redigering med att själv göra en redigering, som Karin gör här, är ohederligt och oetiskt.

I samband med denna artikel så publiceras även en graf som säger sig visa hur CO2 och temperaturen i världen åtföljs - och genom associering skall läsarna då tro att det finns en direkt casualitet mellan CO2 och temperatur - åt båda hållen.

Problemet är att grafen mycket tydligt, vilket även bemötts på andra håll, visar att uppvärmning av luften släpper ut CO2. Detta syns på att mängden CO2 är direkt påföljande på temperaturen, med visst delay. Isen smälter och ut släpps CO2. Så långt är alla med. Problemet är nu att vi vet att CO2-nivån ökat, både på grund av naturliga orsaker och på grund av utsläpp, och att miljö-alarmister vill påstå att detta per automatik måste betyda att temperaturen höjs. De försöker härleda en 'A = B därför måste B = A'-modell, något som inte stödjs av deras egna forskning.

För att göra en liknelse: Om jag cyklar fort så ökar vinden jag känner i håret. Om jag stannar till för att titta ut över havet och plötsligt känner hur vinden i håret ökar, kommer jag nu att plötsligt finna mig färdandes iväg?

Sanningen är att 'man-made CO2' står för 0.3% av den totala 'greenhouse effect' som jorden har, och vi behöver för att något skall kunna leva här, och när Koyto-avatalet säger att vi skall minska utsläppen av CO2 med 30%, för att förhindra något som till 99.7% styrs av naturen, så blir det snedvridet. Glöm inte att jorden inte ens har resurser för att uppfylla klimat-alarmisternas egna prognoser!

Det stora problemet med miljö-alarmister och miljörörelsen är att de saknar någon pro-aktiv lösning ifall detta skulle visa sig vara ett problem. Man vill stänga ner kärnkraftverk, den renaste elen som vi har, man vill minska eldning av kol, olja och andra fossila bränslen, stänga dammar då de hotar naturliv...vad återstår? Jordstampade golv och öppna brasor i tunnor? Men vänta, glöm inte att vedkaminer och öppna eldar är de mest orena värmekällorna som vi har, där gifter och föroreningar går rakt ut utan filtrering eller rening och där käll-materialet, insamlad ved, är oren och okontrollerad.

Tvärtom, vad som krävs att mer forskning för effektivisering av energi-källor såsom kärnkraft, utvecklande av fission-kraft eller återbrukbart kärnbränsle - inte en kapitulering inför ett problem vi inte ens har datormodeller som är i närheten att förutspå och en återgång till medeltiden.

Slutligen får sägas att det är en journalists jobb är att ifrågasätta och granska, inte propagera extremisternas bild och agenda. Det är sorgligt när journalister blir en av dessa.

Artikel även publicerad på vår modersida Aftonfabler.se.

10 Comments:

Blogger Hannes said...

Väntat siffertrolleri i detta bidrag till debatten. Ena halvan ägnas åt att använda väldigt enkel matematik för att beskriva ett väldigt avancerat och icke-linjärt system och andra halvan ägnas åt att konstatera att om man inte har en ekonomiskt bra ersättning till ett felaktigt beteende så skall man fortsätta med detta felaktiga beteende.

7:43 PM, May 27, 2007  
Blogger Kristian said...

Om vi nu ska tala om vad som är ohederligt och oetiskt:

Argumentet att CO2-kurvan ökar efter temperaturkurvan bemöts ju faktiskt i Bojs artikel. Temperaturökning frisätter CO2 och metan, och detta förstärker temperaturökningen. De båda förstärker varandra. Sedan kan det ha varit något annat som satt igång temperaturökningen.

Men för dagens situation spelar det mindre roll om det var människan som startade ökningen eller inte: Vi förstärker temperaturökningen i vilket fall.

Men blogförfattaren låtsas som att detta inte står där. Och sedan anklagar denne Bojs för att "klippa stycken"... Snacka om att kacka i eget bo!

Hur som helst vill jag rekommendera New Scientists utmärkta sammanställning av svar på 26 olika klimatmyter:

http://environment.newscientist.com/channel/earth/climate-change/dn11462

7:55 PM, May 27, 2007  
Blogger Kristian said...

Det verkar som att hela länken inte kom med. Jag lägger den på två rader så ser ni hur den ska se ut.

http://environment.newscientist.com/channel
/earth/climate-change/dn11462

7:59 PM, May 27, 2007  
Blogger Anders said...

Skulle tro att alla debattörer väljer vilka källor och vilka delar av dessa de citerar för att hävda sin åsikt. En del är värre än andra. Bättre att diskutera sakfrågan.

"Detta syns på att mängden CO2 är direkt påföljande på temperaturen, med visst delay."
Sååå, alltså finns en möjlig förstärkning här som gör en ökning av den ökade växthuseffekten extra okontrollerbar.

"Sanningen är att 'man-made CO2' står för 0.3% av den totala 'greenhouse effect' som jorden har, och vi behöver för att något skall kunna leva här."
Det är ju inte växthuseffekten som är farlig utan dess ökning. Det är inte hur långt du kört som är farligt utan hur fort du kör.

"Man vill stänga ner kärnkraftverk, den renaste elen som vi har"

Tycker inte en energikälla som genererar sådna mängder högaktivt avfall kan kallas ren. Om du nu vill påstå att detta inte har med växthuseffekten att göra; Ok, men det har inte ved heller eftersom den koldioxiden ingår i det naturliga kretsloppet.

"effektivisering av energi-källor såsom kärnkraft, utvecklande av fission-kraft eller återbrukbart kärnbränsle"

Den kärnkraft vi har nu bygger på fission, och ja, den kan både effektiviseras och utvecklas. Menar du möjligtvis fusion? Kärnkraft i den ena eller andra formen är inte lösningen på koldioxidutsläppen så länge inte vi har ett kärnkraftverk eller ett batteri i varje bil och varje flygplan.

Suck, är inte enbart risken för försämrade klimatförutsättningar och dess konsekvenser skäl nog att ta frågan om en minsking av koldioxidutsläppen på allvar? Kan vi inte sluta med sandlådediskussioner om vem som är den bäste journalisten, debattören?

8:55 PM, May 27, 2007  
Blogger Zarkow said...

Kristian>> Friläggning av CO2 ger minimal påverkan och påverkan ifrån gaserna är inte linjär, dvs dubbel mängd ger inte dubbel mängd reflektion. Om ett naturligt kretslopp av ökad CO2 endast kunde ge varmare läge skulle de naturliga kurvorna som vi ser över senaste 500 000 åren inte vara sådana som de är.

Anders>> Självklart är inte greenhouse effect i sig farlig, då vi behöver den för att leva. Dock är det effekten av en ökad sådan som en del vill påstå är extremt farlig. Och sen görs det filmer om hur det skall ske omstyrning av atlantens flöde och Sverige begravs i en istid - något som vi numera vet var direkt fantasi-historier, men vi för några år sedan trodde på.

Kärnkraften är i dagsläget, tillsammans med vindkraft och solenergi, den bästa för minimal miljöpåverkan. Särskilt när det faktiskt finns teknik för att ha säker slutförvaring av kärnbränslet. Och det behövs forskning inom alla tre områdena - och även öppningar om helt nya lösningar - för att styra om vårt bruk av de direkt olämpliga bränslena. För även om kol etc inte ger greenhouse effect-påverkan i den grad som alarmistern säger, så ger det utsläpp och kan man slippa det så är det bra.

men detta måste ske pro-aktivt, genom forskning, inte genom defensiva åtgärder som ensidigt neddragande. För om vi för en stund låtsas alarmisterna har rätt så är en neddragning bara som att sakta ned lite när vi åker mot en mur, inte en väg att styra runt den.

10:40 PM, May 27, 2007  
Blogger Anders said...

Plockar ett inlägg från min egen blogg för ett par veckor sedan:

Ja jäklar, klimathot vart man än vänder sig. Medierna har rullat debatten länge nu, långt mycket längre än vad jag hade förväntat och kunnat hoppas på. Det är såklart bra! Folk börjar få upp ögonen, hoppas jag. Klimatsmart i tv4 och vädrets makter i Svt med start onsdag 2 maj kl 20.00. I kvällsöppet ikväll med Ekdahl och Hakelius disskuterar man klimatfrågan. Är det kanske för bra? Tar vi beslut som vi inte har grund för? En tanke slog mig. Om våra kommande generationer slutligen kommit fram till att människan inte på något sätt rår på klimatet, hur kommer man då att se tillbaka till klimatupproret som rådde i början på 2000talet? Antagligen kommer dom skratta åt oss precis som vi gör åt dom som trodde att jorden var platt och att jorden var universums mitt. Oavsett vad vi människor påverkar eller inte påverkar så tror jag ändå att vi skulle må bättre och ha lyckligare liv genom att leva närmre naturen, respektera den, vårda den med lite mer kärlek.

3:20 AM, May 28, 2007  
Blogger rakoon said...

En enkel sammanfattning: Man får verkligen hoppas att antialarmisterna HAR rätt om de FÅR rätt. Med de forskningsresultat som visas upp idag tänker i alla fall jag backa upp den sidan som vill leva ett bra liv närmare naturen. Det är svårt att inte hålla med föregående talare!

3:54 AM, May 28, 2007  
Blogger Zarkow said...

Att vilja 'leva närmare naturen' är främst ett I-land fenomen, där de flesta i utvecklingsländer (som här borta i tredje världen där jag bor) man vill ha tillgång till allt och lite till som ni normalt har i väst.

När man har allt, eller vet hur allt är, så kan man ta sig lyxen att dra ner på den man själv _väljer_ och sen känna att man lever närmare naturen.

Men är du villig att låta någon annan definiera exakt vad det är du skall ge upp?

1:30 PM, May 28, 2007  
Blogger Anders said...

Varför ska nån annan deffeniera vad jag skall ge upp? Det handlar väl inte om att bestämma över någon annan utan att själv komma till insikt, om att vi är en del av naturen. I-landsproblem eller inte, det spelar väl inte så stor roll i resonemanget?

3:31 AM, May 29, 2007  
Blogger Zarkow said...

Anders>> Attgöra så är vackert. Det var dock en referens till Koyto-avtalet och andra kommande överrenskommelser som inte alls är frivilliga för Dig. och skulle ett land bruka friheten att själva styra över sin produktion/utsläpp/neddragning, så fördöms de gärna.

12:05 AM, May 30, 2007  

Post a Comment

<< Home