Wednesday, September 05, 2007

Toblerone-Mona vill skydda Sverige?

I dagens DN kan vi läsa hur Toblerona-Mona uttalar sig om Odenbergs principellt viktiga avgång.

Och detta i en så allvarlig fråga som försvarspolitik - som ju handlar om landets säkerhet, skriver Mona Sahlin.


Och detta är en person som suttit i en regering som gladeligen både kohandlar fram rena budgetövergreppen mot försvaret med vänsterpartiet och dels tillsätter en av de sämsta försvarsministrarna vi sett - Leni Björklund såg det tydligen som sin plikt att finna vägar att förinta försvarets organisation sa gott hon kunde.

Så Mona lovar att hennes eventuella regering inte kommer att skära ned mera?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home