Friday, August 10, 2007

Ylva Johansson hatar pojkar

Som det rapporteras om i DN och SvD så kan tre riksdagspartier (S, Kd, FP) nu överväga att bestämma att det skall vara obligatoriskt för landstingen att erbjuda legaliserad barnmisshandel.

Ylva Johansson, som vill att prostitution skall vara förbjudet - oavsett att det finns, funnits länge och ej försvinner i första taget om ens någonsin - för att skydda kvinnor istället för att se fördelarna med att låta verksamheten bli legaliserad och övervakad, vill nu låta en organiserad barnmisshandel som utförs av kvacksalvare i de flesta fallen (bara en tredjedel av legaliserade läkare) bli obligatorisk för att det skulle se till så processen kom under övervakning - då själva övergreppen inte skulle försvinna för att de förbjöds.

Lite enkelt summerat så syns det tydligt att hennes argument går i konflikt, men om hon nu värnar om kvinnors väl i ena fallet så borde hennes 180 grader i retoriken vid händelser angående andra könet betyda att hon hatar pojkar och inte värnar deras väl.

När kommer DN att ta upp detta motsatsförhållande? Aldrig troligen, de ogillar ju sexarbetare med.


Tillägg: 'Osammanhängande tankar' har bloggat om detta ämne med och är inne på samma tankebanor.

3 Comments:

Blogger The Lava Eater said...

Vaket! Vaket! Bra skrivet. Usch. Men det är inte bara hon som hatar pojkar, även fp och kd tycker att fria fantasier om att en gud kräver kapad snopp (jag trodde gud skapat allt, varför modifiera skapelsen?) ska ligga till grund för landstingspolitik och sjukvård. FUCK IT!

6:43 PM, August 10, 2007  
Anonymous Anonymous said...

Manlig omskärelse är medicinskt försvarbart. I de fall det är aktuellt är det också sociokulturellt försvarbart.

Jag genomgick ingreppet (av medicinska skäl) i vuxen ålder och känner mig minnsann varken "misshandlad" eller "stympad" (även om det var svårt att sova bra de veckor som följde).

Som jag ser det skulle barnen drabbas av en större och VARAKTIG sociokulturell skada än den fysiska smärta som ingreppet medför ifall lagen efterlevdes. Om lagen inte efterlevs, eftersom omskärelse av somliga upplevs som viktigare än att respektera en lag som påtvingas dem, så kan det få andra följder som är ännu värre.

Personligen vill jag inte sätta en renlärig moralisk hållning över både den medicinska vetenskapen (som stöder varken förbud eller allmänt införande) och de faktiska konsekvenserna. Jag gillar inte moral-lagar.

12:11 AM, August 11, 2007  
Blogger Zarkow said...

nils>> Du talar om äpplen och vi talar om päron.

Du talar om ett medicinskt ingrepp, inte om en kultur-religiös sed som sker vid 7 dagars ålder. Det är något helt annat.

Det är som att försvara en religiös amputering av ett lillfinger med att en del människor behöver amputera den av medicinska skäl eller olyckor vid vuxen ålder - inte ens relaterat.

Att begå ett övergrepp på ett litet barn är ALDRIG försvarbart.

1:08 AM, August 11, 2007  

Post a Comment

<< Home