Friday, April 20, 2007

LOs Wanja Lundby-Wedin visar sin kommunistiska ådra

Borta på DI.se kan vi läsa om hur arbetare bör tänka gällande jobb och löner.


"Ekonomiskt ska det inte skilja sig så mycket mellan att arbeta och inte arbeta. Man vill ha ett jobb, man vill vara del i arbetsgemenskap. Det är det som är arbetets belöning, att man är en del av arbetsgemenskapen."
Så om ni någonsin undrat varför höga ersättningsnivåer är viktigare än höga löner för LOs förhandlingsmän så vet ni nu. Ni skall vara glada över att ni har vänner och knipa truten.

Som ett tecken på att Wanja har trevliga kamrater på jobbet kommer hon hädanefter att bara plocka ut en lön på 6.500kr/mån får vi förmoda.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home