Monday, April 16, 2007

Nuder är obildad, dum och ful.

Likt en pålitlig gammal hund så springer Nuder upp till talarstolen och skäller (bjäbbar?) vid första möjliga chansen om den nu lagda vår-proppen. Som det rapporteras om på DN.se så börjar han direkt att orera om vad hans åsikter om propositionen är:

"Den här vårbudgeten kan sammanfattas i tre punkter. Den är oansvarig, den är orättvis och den omodern."
Vi har redan förstått att det enligt socialdemokratisk världsbild är omodernt att arbeta för sitt leverne. Man skall stå med mössan i handen och få gåvor av staten.

Över en million (~1 050 000) människor står idag utanför arbetsmarknaden. Detta är personer som allt som oftast upplyfter ersättning i någon form. Ersättning som måste betalas med offenliga medel. Nu har den samvetslösa Alliansen fått för sig att fler bör arbeta - man kanske till och med kan rehabilitera en del förtidspensionerade som säger sig vilja arbeta - för att få någon balans när en stor del av det arbetande folkets skattemedel går till att betala för de som inte arbetar. De vågar till och med tala att prognoserna talar för att de kommer att sänka antalet som står utanför med ett hundra sextio tusen (ned till ~890 000). Detta ger fler som betalar skatt samtidigt som färre lyfter ersättning - en dubbel vinst för statens ekonomi. Vilket såklart en del avser vara orättvist. Hur det kan vara mer rättvist att en arbetar och en annan slipper men ändock får pengar är något man inte skall tänka för mycket på. Likt andra flosker som vänster-lägret slänger ut sig är risken för forsande näsblod orsakad av en massiv hjärnblödning högst överhängande.

Alliansen vågar även försöka balansera budgeten, vilket såklart är oansvarigt. För vi bör inte glömma bort just vilka som styrde under det 'glada' 80-talet när staten levde långt över sina tillgångar och sköt finansieringen på framtiden.

Samtidigt börjar vänsterblogg-tomtar likt Jinge och andra pseudo-intellektuella att gorma om att Alliansens vilja att förtidspensionerade skall kunna få återträda in i arbetslivet handlar om att tvinga ut sjukpensionärer. Tydligen så är man mer än gärna selektivt ordblind (se hur snabbt man bytte ut ordet förtids- mot sjuk-) för att kunna snedvrida frågan direkt från start, men man håller sig gärna okunnig i frågan och är stolt över det. Stöd till förtidspensionerade eller korrekt rehabilitering (vilket är något som efterfrågats av personer som förtidspensionerats själva!) av personer med arbetsskador (vilket gett nedsatt arbetsförmåga och dylikt) är en positiv sak! Likaså att man inför en arbetsgaranti för ungdomar. Det är bättre att man som ungdom snabbt kommer ut i arbetslivet och klittrar vidare via erfarenhet än att man går på bidrag, värdelösa utbildningar (på olika 'datortek') och dragandes med fötterna väntar på 'drömjobbet' i 10 år, som kanske aldrig dyker upp. Det gäller att fånga upp de som riskerar att bli långtidsarbetslösa före de ens haft arbete! Och detta är något som man addresserar via utlovad jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24.

Vad för människosyn eller kunskap om ekonomi har man om denna proposition bara är en dålig sak?

Även publicerad på vår modersida Aftonfabler.se

2 Comments:

Blogger Diversifierad said...

Såg du Nuder-citatet som jag bloggade om? Kom som Ticker-nyhet, men har inte sett det någon annan stans än... Skyddar media honom mot sig själv? =)

7:51 PM, April 16, 2007  
Blogger bongoman said...

Vänsterfolk är konstiga! Två fina förslag för att bli av med fuskare respektive popmeripossaeffekter och endast rubriken läses. Hur många som nu än försöker förklara att rubriken är missvisande tror de inrotade vänstermänniskorna att vänsterbladet Aftonfabler har rätt rubrik och alla andra rapporterar fel.

Narcissisten Nuder borde ta samma väg som Patron Persson, skogsvägen hem till torpet. Han skriker bara för skrikandets skull. Skulle partikollegorna lägga samma förslag skulle de vara fenomenalt underbart bra!

8:51 PM, April 16, 2007  

Post a Comment

<< Home